10 ideas prácticas para aprovechar un Software de Innovación